KontaktIme podjetja: Apipak, d.o.o.
Datum ustanovitve: 07.jan.2002
Sedež podjetja: Pelechova cesta 17D, 1235 Radomlje
Vpis v sodnem reg.: 1/35672/00
Mat.št.: 1686623
ID za DDV : SI47646489
Ustanovitelj: Branko Marčec